دارامان

سايت سرگرمي سايت سرگرمي .

سايت سرگرمي

طالع بيني تيرماه 98

سعي كنيد با همه حتي با دشمنان خود در صورت پيروزي بر آن ها مهربان باشيد. از كينه توزي و ايجاد دشمني پرهيز كنيد. نسبت به همه محبت داشته باشيد و هميشه اين شعر مولوي را به ياد داشته باشيد كه (از محبت خارها گل مي شود. و از محبت سركه ها مل مي شود) هر دشمني، يك دشمني متقابل رابه همراه دارد. از تصميمي كه گرفته ايد دست برداريد و منصرف شويد كه بوي (خير) از آن به مشام نمي رسد. در ادامه طالع بيني تيرماه 98 در روبكا بخوانيد.

90495836425488759 طالع بيني تيرماه 98

طالع بيني ماه هاي سال

طالع بيني متولدين فروردين:

سعي كنيد با همه حتي با دشمنان خود در صورت پيروزي بر آن ها مهربان باشيد. از كينه توزي و ايجاد دشمني پرهيز كنيد. نسبت به همه محبت داشته باشيد و هميشه اين شعر مولوي را به ياد داشته باشيد كه (از محبت خارها گل مي شود. و از محبت سركه ها مل مي شود) هر دشمني، يك دشمني متقابل رابه همراه دارد. از تصميمي كه گرفته ايد دست برداريد و منصرف شويد كه بوي (خير) از آن به مشام نمي رسد.

خطري را كه سلامتي جسماني شما را به خطر انداخته بود بحمدالله از سر گذرانده ايد و به شكرانه آن صدقه دهيد و بينوايان را اطعام كنيد به وعده ها و عيدها و فريب كاري هاي كساني كه قصد سوء استفاده از شما دارند دل خوش نكنيد. 

طالع بيني متولدين ارديبهشت:

تخيلات را كنار بگذاريد و با واقعيات رو‌به‌رو شويد. سعي كنيد كارهايي را كه به شكست منتهي شده را بررسي كنيد و علل شكست آنها را بيابيد و اگر قصد تكرار دوباره آنها را داريد سعي كنيد اشتباهات گذشته را دوباره تكرار نكنيد. به احساسات خود توجه كنيد. كسي در حال تحريك احساسات عاطفي شما است. اين تحريك مي‌‌تواند ايجاد‌كننده روابطي باشد كه شايد تا به حال به آن فكر هم نمي‌‌كرديد ولي در هر حال براي‌تان خوش‌آيند خواهد بود.

در محيط كار، حسن مسئوليت‌پذيري شما باعث مي‌‌شود كه از طرف مديران، مسئوليت‌هاي ديگري به شما داده شود، آنها را رد نكنيد. تصميم داريد چند روزي به سفر برويد. اين كار را انجام دهيد. زيرا در اين سفر خبرهاي خوشي به شما خواهد رسيد و شايد در تصميمي كه داشتيد تغيير ايجاد كند. 

طالع بيني متولدين خرداد:

اين روزها، روزهاي عجيبي براي شما خواهد بود. آنچه را كه مي خواهيد، در محيط اطراف تان درمي يابيد. ممكن است اشتباهاتي از شما سر بزند ولي حواس تان باشد كه در هر موقعيت جلوي اشتباه تان را بگيريد. به ظاهر خوب افراد بسنده نكنيد، بلكه باطن آنها را دريابيد. تلاش هاي خود را صرف كارهايي كنيد كه مفيد باشد و بتوانيد از حاصل آنها بهره مند شويد. اين كه زندگي براي شما تكراري شده، جمله اي بيهوده است؛ چرا كه عشق همواره زندگي را از يكنواختي خارج مي كند. ممكن است يك معامله پرسود انتظارتان را بكشد، از دستش ندهيد. «او» خلاصه روزي مي آيد، البته همين روزها كه نزديك است.

طالع بيني متولدين تير:

در اين ماه سياره حاكم شما تحت استرس و فشار است ، از اينكه شما كارهاي بسياري براي انجام دادن داريد‌ و اين مي‌تواند مانع لذت بردن شما از زندگي شود چرا كه شما بايد انرژي لازم را براي رويارويي با كارهاي بي شماري كه در اين ماه خواهيد داشت بدست آوريد.

اگر چه ممكن است اهداف شما در مسير شما و درست جلوي رويتان قرار داشته باشند، ‌اما به نظر نمي‌آيد كه رسيدن به آنها كار آساني باشد.

اگر احساسات ناگفته شما روي هم انباشته شده مي‌تواند موقعيت و حالت خوشي را در شما تبديل به نارضايتي و نگراني كند ؛ وقت را هدر ندهيد و براي حل كردن مشكلي كه خودتان مسبب گره خورده شدنش بوديد اقدام كنيد!

طالع بيني متولدين مرداد:

با شكست عاطفي كه چندي قبل داشته ايد، نسبت به همه بدبين هستيد. گاهي به شدت دچار افسردگي مي شويد و سعي مي كنيد آن را از خود دور كنيد اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه مي روند. به آينده يي بهتر فكر كنيد. به اينكه هر چه پيش مي آيد، بهترين است. به شخصي يا چيزي دلبسته شده ايد كه هر آن نگران از دست دادنش هستيد. اين نگرني بي مورد را از خود دور كنيد، تغذيه ي سالم و اصولي را جدي بگيريد. ضعف جسمي شما ريشه در بيماري روحي تان دارد. اوضاع از اين كه هست، بدتر نخواهد شد.

طالع بيني متولدين شهريور:

آدمي خوش قلب و مهربان هستي.اما متاسفانه زود رنجي و با عصبانيت دست به كار مي شوي.همين كار نيرويت را كم مي كند.دست از وسواس برداراز گفتن سخنان بيهوده خوداري كن.يك قانون مهم را در زندگي ات ياد بگير:كلام نقره است و سكوت طلا است.بنابراين فقط زماني كه لازم است سخن بگو.از چيزهاي خوب و رضيتبخش صحبت كن و ديگران را با سخنانت نيازار.هنگامي كه همسرت صحبت مي كند. بگذار او بفهمد كه به او گوش مي دهي و در چشمانش نگاه كن.با اين كار رابطه بهتري بين شما شكل مي گيرد.هيچ انساني كامل نيست.سو تفاهم ها و جنگ و دعواها در هر رابطه اي رخ مي دهد.خودخواهي و مادي گرايي را كنار بگذار.در اين ماه زندگي به رويت لبخند خواهد زد و درهاي اميد به رويت باز مي شود.ملاقات مهمي در پيش داري.خريد و فروش عالي است.تغيير شغل حتمي است.شغلي را شرع كن كه به آن علاقه مندي.مهارت هاي خودت را در هر كاري بيشتر كن.ايمان خود را قوي ساز و دست از ترديد بردار.بعضي وقتها زود باور هستي به همين جهت فريب مي خوري.اما از آنجا كه قلب مهرباني داري خداوند كمكت مي كند.شك و ترديد را كنار بگذار،تا به يقين برسي.

 فال و طالع بيني ماهانه

طالع بيني متولدين مهر:

اعضاي خانواده از شما توقع دارند كه كمي از وقت خودتان را صرف آنها كنيد ، اين خواسته آنها چندان بيجا نيست و اگر به آن مبادرت كنيد پشيمان نخواهيد شد.

منتظر رسيدن يك نامه يا نتيجه يك كار هستيد كه به زودي ان را دريافت خواهيد كرد ؛ در اين ماه با موجي از توقعات از جانب ديگران مواجه خواهيد شد ، به خودتان سخت نگيريد و سعي كنيد تا آنجا كه برايتان مقدور است بكوشيد و نه بيشتر.

به فرصتي دست ميابيد تا به جنبه هاي مهم زندگي خود بيشتر فكر كنيد و تصميمات جدي و عمده در مورد كار و حرفه تان بگيريد.

طالع بيني متولدين آبان:

سعي كنيد با همه حتي با دشمنان خود در صورت پيروزي بر آن ها مهربان باشيد. از كينه توزي و ايجاد دشمني پرهيز كنيد. نسبت به همه محبت داشته باشيد و هميشه اين شعر مولوي را به ياد داشته باشيد كه (از محبت خارها گل مي شود. و از محبت سركه ها مل مي شود) هر دشمني، يك دشمني متقابل رابه همراه دارد. از تصميمي كه گرفته ايد دست برداريد و منصرف شويد كه بوي (خير) از آن به مشام نمي رسد.

خطري را كه سلامتي جسماني شما را به خطر انداخته بود بحمدالله از سر گذرانده ايد و به شكرانه آن صدقه دهيد و بينوايان را اطعام كنيد به وعده ها و عيدها و فريب كاري هاي كساني كه قصد سوء استفاده از شما دارند دل خوش نكنيد. شما هزار تدبير كه بخرج بدهيد در مقابل يك تقدير آسماني و الهي مجبور به تسليم هستيد. دل به كرم (الله) ببنديد. در اواسط ماه، منتظر يك خبر خوش باشيد براي شما فال حافظ گرفتيم اين بيت آمد (عاشقان را بر سر خود حكم نيست- هر چه فرمان تو باشد، آن كنند) .

طالع بيني متولدين آذر:

صبر كنيد و تامل كنيد همانطور كه (در) هميشه روي يك (پاشنه) نمي چرخد، دنيا هم هميشه به يك حال و يك منوال نمي ماند. هم (ان مع العسر يسرا) داريم و هم (فالله يحب الصابرين) شما كه اين همه مدت صبر كرده ايد كمي ديگر هم دوام بياوريد گردش فلكي براي شما روي به اعتدال دارد. مقدمات يك سفر براي شما در حال تدارك و فراهم شدن است. سعي كنيد منتهاي استفاده از اين سفر را بكنيد كه سفري سرنوشت ساز است. اگر (تنها) هستيد زياد ناراحت نباشيد كه شاعر گفته است دلا خو كن به تنهائي كه از- تن ها (بلا خيزد) دوران تنهائي شما نيز سرانجام پايان خواهد يافت.

شغل خود را عوض خواهيد و اين تعويض از هر جهت به سود و بنفع شماست. از دنيا مردم دنيا روي برنگردانيد. اگر مي خواهيد ديگران شما را دوست داشته باشند شما هم آن ها را دوست بداريد 

طالع بيني متولدين دي:

شما خودتان را پيدا ميكنيد و زمان بيشتري را صرف با يك خواهر يا برادر خواهيد كرد. يك همسايه بيش از حد به شما نزديك شده. خانه شما ممكن است به عنوان محل ملاقات استفاده شود و يا يك شب ميزبان همه باشيد. سطح رقابتي شما از اواسط اين ماه رو به رشد است و اگر شغل شما در ارتباط با رودرويي با مردم يا فروش باشد واقعا خواهيد درخشيد. اگر خودتان را پيدا كرديد علاقه مندي هاي عاشقانه در بالاترين حد خود خواهند بود. البته اين فشار بيشتر از جانب مريخ در همسايگي نشان شماست كه با عطارد و اورانوس باعث جمع دوستانه كه با منافع مشترك هستند ، برخي فرصت هاي غير منتظره شاهد باشيد. كسي به شما معرفي ميشود كه طالع شما در مورد او خوش بين است.

طالع بيني متولدين بهمن: 

فكر مي كنيد كه تنها هستيد و توجه ديگران به شما كاهش يافته. اما اينطور نيست. تنها بايد به اطرافيان بيشتر توجه كنيد. انجام يك عمل خير از طرف كسي كه انتظار نداشتيد، موجب مي شود نظر شما نسبت به او عوض شود. ممكن است يك پيشنهاد عاطفي و احساسي، شما را غافلگير كند. درمورد طرف مقابل تحقيق و بررسي كنيد. زندگي را اگر سخت بگيري، سخت مي گذرد. پس چاره اي نداري كه آن را آسان بگيري… بي جهت به اطرافيان خانوادگي ات اعتماد نكن. به هر حال ممكن است آنها به زندگي خوب شما حسادت كنند…

طالع بيني متولدين اسفند:

كسي كه مدت‌هاي طولاني با شما در ارتباط بوده به شما علاقه داشته ولي شما متوجه علاقه او نشده‌ايد. عجله نكنيد و از قضاوت عجولانه خودداري كنيد. به زودي نامه‌اي به دست شما خواهد رسيد. 

مبادا از خواندن مطالب درون آن ناراحت و نگران شويد و اميد به خداوند را فراموش كنيد. مي‌‌توانيد راجع به اين نامه با كسي كه به شما نزديك‌تر است صحبت كنيد و از او در اين مورد كمك بخواهيد. در مورد آنچه دردل داريد، با هر كسي سخن نگوييد چرا كه ممكن است با تجربيات ناكافي خود به شما پيشنهادي دهند و شما را در يك گرفتاري بزرگ بيندازند. امتحان سختي در پيش داريد و نتيجه اين امتحان در زندگي شما تاثير بسزايي خواهد داشت. موفقيت در اين امتحان، زياد دور از دسترس نيست، لازمه آن تلاش و پشتكار خود شماست. پس دست روي دست نگذاريد و تلاش كنيد كه روزهاي روشن خوشي نزديك است. اگر در فكر مسافرت و تفريح هستيد آن را براي چند روزي به تعويق بيندازيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۱۷:۲۵ توسط:محمد موضوع:

عكس شعرهاي كوتاه و خواندني

+ نوشته شده: ۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۱۳:۳۵ توسط:محمد موضوع:

بيوگرافي ارسطو خوش رزم

+ نوشته شده: ۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۰۳:۱۴ توسط:محمد موضوع:

بيوگرافي رحمان باقريان

 

biography rahman bagherian بيوگرافي رحمان باقريان

بيوگرافي رحمان باقريان

رحمان باقريان بازيگر موقر، متين سينما، تئاتر و تلويزيون ايران است. رحمان باقريان در سريال هاي زيادي از جمله: شيدايي و دور دست ها نقش آفريني كرده است. در ادامه سايت روبكا بيوگرافي رحمان باقريان را به همراه عكس‌هاي او دنبال كنيد.اميدوارم مورد توجه شما عزيزان قرار بگيره.

چكيده‌اي از بيوگرافي رحمان باقريان

نام كامل: رحمان باقريان آغچه رود

تاريخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: تهران

پيشه: بازيگري

زمينه فعاليت: سينما و تلويزيون و راديو

biography rahman bagherian 1 بيوگرافي رحمان باقريان

رحمان باقريان، گوينده راديو

رحمان باقريان كارمند سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است و تاكنون بازي‌هاي متفاوت و جذابي از خودش ارائه كرده است. بسياري از كارگردان هاي سينما رحمان باقريان را مرد اخلاق مي دانند.

ورود رحمان باقريان به عرصه هنر

رحمان باقريان كار خود را در راديو آغاز نمود. او از اوايل دهه 60 با بازي در فيلم دفاع مقدسي كيلومتر پنج فعاليت بازيگري اش را آغاز كرد و در ادامه با هنرمنداني چون احمد رضا درويش، كمال تبريزي، محمد مهدي عسگرپور و ضياءالدين دري همكاري كرد.

biography rahman bagherian 2 بيوگرافي رحمان باقريان

رحمان باقريان با ايفاي نقش يك پيرمرد بسيجي در فيلم ليلي با من است به شهرت رسيد. او در فيلم ليلي با من است در نقش يك رزمنده خاموش و فرزانه آذري زبان بازي كرده ‌است.

فيلم شناسي رحمان باقريان

رحمان باقريان در سريال دوردست‌ها

سريال دور دست‌ها به كارگرداني جواد ارشاد كه يك ملودرام اجتماعي است و داستانش در بستر يك كارخانه روغن شكل مي‌گيرد؛ كارخانه‌اي كه رسول و شريك اش صادق بعد از 25 سال براي اداره اش به بحران مالي خورده‌اند و ادامه اين وضعيت سبب مي‌شود اتفاقاتي براي آنها و ساير شخصيت هاي سريال رخ بدهد. باقريان در اين سريال نقش زهير يك پدر مهربان، قانع و خانواده دوست ايراني را بازي مي‌كند.

بازي رحمان باقريان در فيلم‌هاي تاريخي

رحمان باقريان تجربه بازي در آثار تاريخي را دارد كه بارزترين‌ها، بازي در سريال‌هاي مختارنامه، امام علي (ع) و كلاه پهلوي است. زربي يكي از شخصيت هاي اصلي سريال مختارنامه بود كه رحمان باقريان نقش آن را بازي مي كرد. زربي غلام وفادار و خادم مختار بود.

biography rahman bagherian 3 بيوگرافي رحمان باقريان

عكس رحمان باقريان در سريال مختارنامه

فيلم‌شناسي رحمان باقريان

مجموعه تلويزيوني

۱۳۶۳- بار ديگر زندگي (علاءالدين رحيمي)

۱۳۶۵- اغر بخير (مجيد بهشتي)

۱۳۶۵- مدرس (هوشنگ توكلي)

۱۳۶۶- گرگ‌ها (داوود ميرباقري)

۱۳۶۷- ريشه در خاك (مجيد بهشتي)

۱۳۶۹- همراهان (جهانگير جهانگيري)

۱۳۷۰- گل پامچال (محمدعلي طالبي)

۱۳۷۱- امام علي (داوود ميرباقري)

۱۳۷۳- آواي فاخته (بهمن زرين پور)

۱۳۷۵- زير چتر خورشيد (بهمن زرين پور)

۱۳۷۸- بوي خاك (علي بياباني)

۱۳۷۹- مسافر ري (داوود ميرباقري)

۱۳۸۰- دوران سركشي (كمال تبريزي)

۱۳۸۰- سفر سبز (محمدحسين لطيفي)

۱۳۸۹- مختارنامه (داوود ميرباقري)

۱۳۹۱- شيدايي (محمدمهدي عسگرپور)

۱۳۹۱- كلاه پهلوي (سيد ضياالدين دري)

۱۳۹۴- آسمان من (محمدرضا آهنج)

۱۳۹۵- دوردست‌ها (جواد ارشاد)

۱۳۹۶- عروس تاريكي (محمود معظمي)

۱۳۹۷- رهايم نكن (محمدمهدي عسگرپور)

سينما

۱۳۸۸- پرواز مرغابي‌ها

۱۳۸۲- دوئل

۱۳۸۱- غوغا

۱۳۷۹- مسافر ري

۱۳۷۷- سياوش

۱۳۷۰- مخترع ۲۰۰۱

۱۳۶۸- صنوبرهاي سوزان

۱۳۶۸- عبور از غبار

۱۳۶۳- پيشتازان فتح

۱۳۷۴- ليلي با من است

biography rahman bagherian 5 بيوگرافي رحمان باقريان

فاطمه گودرزي و رحمان باقريان

گردآوري : بخش بيوگرافي بازيگران روبكا / robeka.ir

 

بيوگرافي رحمان باقريان

 

ادامه مطلب ...
ادامه مطلب ...


برچسب: بيوگرافي رحمان باقريان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۳۲:۱۵ توسط:محمد موضوع:

سخنان ناب حكيمانه كوتاه و ارزشمند بزرگان

سخنان ناب حكيمانه و ارزشمند بزرگان

9897484512487965565 سخنان ناب حكيمانه كوتاه و ارزشمند بزرگان

در اين بخش از سايت روبكا سخنان ناب حكيمانه كوتاه و ارزشمند بزرگان برايتان گردآوري كرده ايم با ما در ادامه همراه باشيد.

سخن بزرگان درباره زندگي 

بيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.

مارك تواين

سخنان حكيمانه

 تاريخ نگاران شبيه افراد ناشنوا هستند، [ چرا كه ] مدام به پرسش هايي پاسخ مي گويند كه هيچ كس از آنها نپرسيده است.

لئو تولستوي

سخنان حكيمانه بزرگان

تندرستي و زيبائي و نيرومندي و مال‌داري و همه چيزهاي ديگري كه در دست نيك‌مردان باعث و باني خير است، به‌همان اندازه پليد و عامل شرارت خواهد بود، اگر در دست نابكاران و اراذل قرار گيرد.

افلاطون

سخن بزرگان 

اگر ثابت ميگشت اندامي پيچيده وجود داشته كه احتمالا از راه تغيير‌هاي جزئي، پي‌ در پي‌ و فراوان به وجود نيامده است ، نظريه من كاملا با شكست روبرو ميشد. اما من چنين موردي را سراغ ندارم.

چارلز داروين

 سخنان حكيمانه كوتاه

اي بسا چيزها كه اكنون بدترينِ بدي‌ها خوانده مي‌شوند و پهناشان دوازده پا و درازاشان سه ماه بيش نيست! اما روزي اژدهاياني بزرگ‌تر به جهان خواهند آمد. تا اَبَرانسان بي‌اژدها نمانَد – اَبَراژدهايي در خوردِ او – خورشيدِ سوزان هنوز مي‌بايد بر جنگل‌هايِ دَمناكِ بكر بسي بتابد.

 فردريش نيچه

سخن بزرگان درباره زندگي 

آنچه مي شنويم يك نظر است نه يك واقعيت، آنچه مي بينيم منظره اي است نه يك حقيقت.

ماركوس اورليوس

سخن بزرگان  

يك زن كامل كسي است كه بداند چگونه فرمان‌روائي كند.

ويكتور هوگو

سخنان ناب حكيمانه و ارزشمند بزرگان

افسوس كه نامه‌ي جواني طي شد

و آن تازه بهارِ زندگاني دِي شد

آن مرغِ طرب كه نامِ او بود شباب

افسوس ندانم كه كِي آمد كِي شد

 حكيم عمر خيام

سخنان حكيمانه بزرگان

تصور كن اگر قرار بود هر كس به اندازهٔ دانش خود حرف بزند چه سكوتي بر دنيا حاكم مي‌شد.

ناپلئون بناپارت

سخن بزرگان درباره زندگي 

اكثر مردم هنگامي كه به پايان كار مي رسند و نظري بر گذشته مي افكنند در مي يابند كه سرتاسر زندگي را چون چيزي گذرا زيسته اند و با حيرت مشاهده مي كنند كه آنچه بي اعتنا از كنارش گذشته اند و لذتي از آن نبرده اند همان زندگي شان بوده است.

آرتور شوپنهاور

سخنان حكيمانه بزرگان

فرد معتقدي كه منتظر وقوع معجزه‌اي بوده و حالا آرزويش برآورده نشده است، هم چنان مشتاقانه باور دارد كه معجزه‌اي انجام خواهد پذيرفت اما وقوعش كمي به تاخير افتاده است، چرا كه وقوع اعجاز را مطمئنا نمي توان در پاسخ دو گزينه‌اي آري يا نه خلاصه كرد. فرد معتقد با اطمينان خاطر متقاعد مي شود كه آن معجزه در حال وقوع بود كه ناگهان(دست دشمن از آستين يكي بيرون آمد) و ظهور آن را به عقب انداخت.

 مانس اشپربر

سخنان حكيمانه از بزرگان

تا احساس هست، مرگ نيست و وقتي مرگ بيايد ديگر احساس نيست.

اپيكور 

 سخنان حكيمانه كوتاه

ما در آرزوي دست يافتن به حقيقت مطلق هستيم، زيرا تاب تحمل پريشاني ناشي از بوالهوسي هاي هستي را نداريم. نيچه، آن را اين طور توصيف كرده است:«حقيقت وهمي است كه بدون آن يك گونه خاص قادر به زنده ماندن نيست.» ما خود را در جست و جويي دروني براي راه چاره تدهين كرده ايم؛ خود را از نياز به «جزئي از كل بودن» انباشته ايم؛ سرسختانه به اين باور وفاداريم كه تفسير – دست كم نوعي از تفسير – امكان پذير است. اين باور، همه چيز را قابل تحمل و ما را در حس سلطه و قدرت غوطه ور مي كند.

 اروين ديويد يالوم

سخنان ناب حكيمانه و ارزشمند بزرگان

بشريت بايد جنگ را ريشه كن كند، پيش از آنكه جنگ، بشريت را ريشه كن كند.

جان اف كندي

سخن بزرگان موفقيت

دانشمندان، علماء و بزرگان هركدام نردباني براي ترقي دارند، ليكن شاعران و هنرمندان، اين مدارج را پروازكنان مي‌پيمايند.

ويكتور هوگو

سخن بزرگان خوشبختي

عشق وسيله‌اي است كه تمام دردسرهاي كوچك را به يك دردسر بزرگ تبديل مي‌كند.

فرانسوا ولتر

گردآوري:روبكا

 

سخنان ناب حكيمانه كوتاه و ارزشمند بزرگان

ادامه مطلب ...
ادامه مطلب ...


برچسب: سخنان ناب حكيمانه كوتاه و ارزشمند بزرگان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۳۰:۴۲ توسط:محمد موضوع:

عكس هاي ميوه و سبزيجات جالب و خنده دار

+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۲۶:۴۶ توسط:محمد موضوع:

عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398 در روبكا مشاهده نماييد اميدوارم مورد توجهتون قرار بگيره.

03 21 10 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

خشك كردن يك نوع غذاي خميري ادويه‌دار در آگارتالا هند/ گتي ايمجز

تصاوير ديدني

03 21 09 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

چهار زنبورخوار در روستايي در چين

تصاوير روز

03 21 08 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

عبور يك خرس قطبي در خياباني در شهر صنعتي” نوريلسك” در منطقه سيبري روسيه/ رويترز

تصاويرجالب

03 21 07 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

شستشوي يك اسب در ساحل باريكه غزه

تصاويرجالب و ديدني

03 21 01 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

مراسم آغاز رسمي كارزار انتخاباتي ترامپ براي انتخابات رياست جمهوري 2020 آمريكا در شهر اورلاندو ايالت فلوريدا/ رويترز

عكس هاي جالب

03 21 02 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

يك كودك در حال خنك شدن با آب در ليتواني

عكس هاي جالب و ديدني

03 21 03 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

زنان هندي در صف كشيدن آب از چاه

عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

03 21 04 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

اقامه نماز ميت غيابي براي محمد مرسي رييس جمهوري سابق مصر كه 2 روز پيش در جلسه دادگاهش در قاهره درگذشت./ خبرگزاري آناتولي

03 21 05 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

بدون شرح

03 21 06 1 عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

مسابقات 5 روزه اسب سواري سلطنتي در بريتانيا/ گاردين

گردآوري:روبكا

 

عكس هاي جالب و ديدني روز 29 خرداد 1398

 

ادامه مطلب ...

 

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۲۴:۱۷ توسط:محمد موضوع:

فال روزانه 29 خرداد 1398 چهارشنبه

 

20158102028460a فال روزانه 29 خرداد 1398 چهارشنبه
 
  فال روزانه چهارشنبه 29 خرداد 1398
  فال روز متولدين فروردين: ممكن است شما فكر كنيد كه خواسته‌هاي شما با خواسته‌هاي افراد ديگر تفاوت دارد و برنامه‌هاي شخصيتان با اهداف كساني كه به شما نزديكند مغايرت دارد. اگر فكر مي‌كنيد مي‌توانيد فرد ديگري را متقاعد كنيد كه نقطه نظرش را به خاطر حمايت كردن از برنامه‌هايتان تغيير دهد، يا به اين كار مجبورش كنيد، اشتباه كرده‌ايد. سعي نكنيد كه در يك كشمكش راه حل خودتان را تحميل كنيد. فقط انرژي بيشتري براي فروكش كردن آن صرف كنيد.
  فال روز متولدين ارديبهشت: اين روزها برقرار كردن تعادل بين حساب بانكي‌تان و آرزوهايتان براي داشتن بعضي از چيزها كار مشكلي است. شما از هر جايي مي‌توانيد تغيير جهت بدهيد، چيزهاي ديگري هم براي امتحان كردن وجود دارند، اما اگر نيازهاي مادي شما نامحدود باشند نمي‌توانيد از عهده تغذيه كردن آنها برآييد. تغيير دادن تصور خود در مورد ثروت مي‌تواند بهتان كمك كند. بايد به خودتان ياد بدهيد كه توقعتان را كمتر كنيد.
  فال روز متولدين خرداد: با توجه نقطه نظر شما بهتر است كه از تظاهر كردن بيشتر در يك رابطه دوستي اجتناب كنيد تا ميزان پيچيدگي يك چالش ديگر را كمتر كنيد. پاي خود را كنار كشيدن از موقعيتي غير قابل حل كار دشواري است، بخصوص اگر قبلاً احساسات شما جريحه‌دار شده باشد. در چند روز بعد شما خواهيد فهميد كه موقعيت شما به آن اندازه كه فكر مي‌كرديد تحميل شده نيست.
  فال روز متولدين تير: فقط زماني كه شما از ناديده گرفته شدن احساسهايتان ناراحت مي‌شويد، توجه ديگران به سمت شما جلب مي‌شود. اما باز هم ممكن است كه شما به اندازه‌اي كه آرزو داشتيد احساس راحتي نكنيد. خوشبختانه شما قادر خواهيد بود به حد كافي خودتان را مطرح كنيد در حالي كه برخي از بخشهاي وجود خود را هنوز مخفي نگاه داشته‌ايد. مقاومت كردن در برابر اكثر رازهاي ارزشمند هنوز مي‌تواند منشأ اوليه آسايش خاطر شما باشد.
  فال روز متولدين مرداد: امروز كه ماه به ستاره پلوتو در پنجمين خانه شما ملحق شده‌است، تفاوت خيلي بزرگي بين محبتي كه شما مجبوريد به ديگران نثار كنيد و عشقي كه به راحتي آنها به شما مي‌دهند وجود دارد. اگرچه اين موضوع براي شما بسيار واضح است، ولي شما تحريك مي‌شويد كه آن را براي ديگران شرح بدهيد. اكنون كه ونوس خالق وارد دوازدهمين خانه خودآگاهي معنوي شده‌است، تغيير دادن احساسات شخصيتان به سمت صميميتي معنوي مي‌تواند تمريني مفيد باشد.
  فال روز متولدين شهريور: با وجود اينكه بعد از كامل شدن ماه كشش و بحران شروع به كاهش يافتن كرده‌است، شما هنوز نمي‌توانيد براي مشكل غير قابل حل بر سر دو راهي قرار گرفتن راه حلي سريع پيدا كنيد. مسئولتهاي شما در خانه و خانواده‌تان تكميل كردن كارهايتان در محل كار را برايتان مشكل كرده‌است. اگر همه اين وظايف به اين زودي با هم به توافق نرسيدند نگران نباشيد، براي اينكه شما زمان كافي براي تشخيص دادن آن داريد.
  فال روز متولدين مهر:خواسته‌هاي شما بر پايه زمان شما ايجاد شده‌اند و شما زمان كافي براي اين ور و آن ور رفتن نداريد. مهم نيست كه شما براي انجام دادن چه كاري تلاش مي‌كنيد، لازم است بعضي از كارها ناتمام باقي بمانند، حتي اگر شما عصباني شويد. به ياد داشته باشيد كه شما مجبور نيستيد ناراحتي شخص ديگري را هم به ناراحتي‌‌‌هاي خود اضافه كنيد. اگر ديگران در تلاش هستند لغزشي را به شما نسبت بدهند، فقط به آنها يادآوري كنيد كه بهترين كاري را كه مي‌توانسته‌ايد انجام داده‌ايد.
  فال روز متولدين آبان: امروز به نظر مي‌رسد كه فرد ديگري هم به اندازه شما از نظر احساسي متهم شده است و مي‌تواند كاملاً ناراحت باشد. فقط يك چيز باعث مي‌شود كه شما احساسات شديد پيدا كنيد اينكه بهش عادت كنيد. آشفته شدن به خاطر مسائل غير قابل حل ديگران براي شما زياد اتفاق مي‌افتد. به جاي اينكه فكر كنيد بايد به طور كامل در دسترس افراد ديگر باشيد، در ايجاد كردن مرزهاي محكمي براي حفاظت كردن از آرامش ذهني‌تان ترديد نداشته باشيد.
  فال روز متولدين آذر:امروز كه ماه كامل در نشانه شما قرار گرفته‌است موارد احساسي را كه شما فكر مي‌كرديد بايد به حال خود رها كنيد از نو زنده خواهد كرد. اما ضمير ناخودآگاهتان با خودش مشكل دارد و باعث مي‌شود شما احساس راحتي نكنيد. حتي اگر تصور مي‌كنيد براي حركت كردن كاملاً آماده هستيد، شما بايد نگاهي به مسائل مربوط به گذشته بيندازيد، گويي كه آنها دوباره در زمان حال اتفاق افتاده‌اند.
  فال روز متولدين دي: روياهاي شما اگرچه در روند حوداث نفوذ كرده‌اند و اكنون بيداري خودآگاه شما را در هم ريخته‌اند، فراتر از مرزهاي خواب ناخودآگاه قرار دارند. اما شما هنوز قادر هستيد به روشني تفاوت بين خيالات خود و واقعيت را شرح دهيد. قبول كردن مفهوم سمبوليك بينش‌هاي شما غناي زيادي را به زندگي افراد ديگر خواهد افزود.
  فال روز متولدين بهمن: جنگيدن با موج كِشنده دروني علايقتان كه تحريك‌كننده احساساتتان است را متوقف كنيد. مقاومت نگران كننده شما در برابر موضوعات ناآشنا و نامطمئن بودن رازها اكنون مي‌تواند به وجود آورنده ترسهاي شما باشند اما نه به وجود آورنده احساسات. به همان روشي كه يك مسأله رياضي را حل مي‌كنيد، در بهبود بخشيدن به مراحل كاريتان نيز با صداقت عمل كنيد. شما نمي‌توانيد موارد خاصي را كه از سحر و جادو نشأت گرفته را بشناسيد.
  فال روز متولدين اسفند: امروز ماه كامل صورت فلكي قوس در دهمين خانه شغلي شما قرار دارد و روشي را كه احساسات شما مي‌توانند به طور مثبت بر زندگي حرفه‌اي شما تأثير بگذارند را آشكار مي‌كند. حتي اگر شما از مطرح كردن احساسهايتان در عموم نگران هستيد، اين كار نسبت به آنچه كه شما فكر مي‌كنيد كمتر رنج آور است. ديگران مي‌توانند در برابر ترسهايشان واكنش نشان دهند، اما براي شما ياد آوري كردن اينكه به جز عملكردهاي خودتان مسئوليت واكنشهاي افراد ديگر را قبول نمي‌كنيد، بسيار حياتي است.

 

فال روزانه 29 خرداد 1398 چهارشنبه

 

ادامه مطلب ...
 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۲۱:۵۹ توسط:محمد موضوع:

فال روزانه سه شنبه 28 خرداد 1398

 

20158102028460a فال روزانه سه شنبه 28 خرداد 1398
 

فال روزانه سه شنبه 28 خرداد 1398 در روبكا ببينيد.

  فال روزانه سه شنبه 28 خرداد 1398
  فال روز متولدين فروردين:انعطاف پذير بودن به شما كمك مي‌كند تا امروز از پس مشكلات به خوبي برآييد، اما در واقع هر چه از روز مي‌گذرد مي‌بينيد اين كار برايتان سخت‌تر و سختتر مي‌شود. ممكن است در يك موقعيت يك روش راه چاره باشد اما همان روش در موقعيت ديگري به كار نيايد. اگر اوضاع آن طور كه دوست داشتيد پيش نرفت، نگران نشويد. صبر كنيد تا زمان شما را در حل اين مشكل راهنمايي كند.
  فال روز متولدين ارديبهشت: ممكن است امروز براي لحظاتي زندگي به نظرتان شيرين و دوست داشتني بيايد، ‌با وجود اينكه مسائل و مشكلات زيادي داريد اما دوست نداريد كه روزتان را براي فكر كردن به آنها هدر بدهيد. بايد كاري كنيد تا جريان كارهايتان را كند و آرام كند اما احتمالا اتفاقي مي‌افتد كه نمي‌توانيد به هدف تان برسيد. زماني كه نمي‌دانيد چكار بايد بكنيد بشدت گيج و دستپاچه مي‌شويد. اما بتوانيد اگر مسير خود را در روزهاي آينده تغيير دهيد استرس و فشار روحي را كاهش مي‌دهيد. پس لازم نيست همين الان تصميم مهمي‌بگيريد.
  فال روز متولدين خرداد: به جاي اينكه مشكلات را خط بزنيد، به هر اتفاق به عنوان هشداري نگاه كنيد كه به شما يادآوري مي‌كند كه بايد جريان زندگي خود را آرام كنيد و به راه درست برگرديد. مسائل ساده‌اي مانند تاخير داشتن در قرار ملاقات يا فراموش كردن تعهد و قول‌هايتان نشانه‌هايي از مشكلات اساسي تر هستند. انرژي خود را سر احساسات منفي هدر ندهيد؛ بهتر است كه به وظايف خود فكر كنيد و بدنبال زندگي آرام تري باشيد.
  فال روز متولدين تير: امروز اتفاق غير منتظره‌اي برايتان مي‌افتد و شما نمي‌توانيد دليل موجهي براي آن پيدا كنيد. تصورات وخيالات تازه اي از ضمير ناخودآگاهتان سر بيرون مي‌آورند و بهتر است به جاي ناديده گرفتن شان به آنها توجه كنيد. به روياهاتان اجازه پرواز دهيد و ببينيد شما را به كجا مي‌برند. شايد مقصد نهايي شان را ندانيد، اما حداقل مي‌توانيد احساسات خفته خود را بيدار كرده و بهتر آنها را بشناسيد.
  فال روز متولدين مرداد: مهم نيست كه شما چقدر مصمم هستيد تا به اهداف تان برسيد،‌ مسئله اين است كه امروز اتفاق غير منتظره اي مي‌افتد كه شك مي‌كنيد كه آيا داريد راه درستي مي‌رويد يا نه! ممكن است آنقدر توانايي داشته باشيد كه همه موانعي را كه سر راه شما قرار گرفته اند از ميان برداريد، اما ممكن است اين نيات ديگران باشد كه مانع اصلي شما باشند. سر و كار داشتن با مردمي‌كه عصبي هستند بسيار سخت است اما شما به خوبي از عهده اين كار بر مي‌آييد. شايد امروز زياد احساس خوبي نداشته باشيد، اما در واقع امروز روزي است كه براحتي مي‌توانيد مسير آينده خود را پيدا كنيد.
  فال روز متولدين شهريور: بهتر است امروز دست از سرزنش كردن خودتان برداريد. شما معمولا دوست نداريد به كاري بپردازيد كه مي‌دانيد نتيجه خوبي ندارد. در اين فكر نيز نيستيد كه كارهاي كوچكي انجام دهيد و نتيجه بزرگي بگيريد؛ لازم نيست واقعيت دقيقا آن چيزي باشد كه شما تصور مي‌كنيد.
  فال روز متولدين مهر: بادي از تغييرات بر فراز آسمان زندگي‌تان در حال وزيدن است، اما براي شما سخت است كه دست به كار شويد چرا كه هنوز آمادگي اين كار را در خود نمي‌بينيد. بازگشت عطارد به سياره شما نشان دهنده اين است كه بايد هدف خود را در زندگي مشخص كنيد. درباره سفري كه در آينده خواهيد داشت بينديشيد، اما تا زمانيكه تصميم درستي نگرفته ايد راه نيفتيد. به همه راه ها فكر كنيد تا بتوانيد بهترين آنها را انتخاب كنيد.
  فال روز متولدين آبان: بازگشت ماه به نشان شما امروز باعث مي‌شود تا بتوانيد در رابطه تان با دوست نزديك تان تجديد نظر كنيد. زمانيكه شما مجبوريد تا به مسائل حياتي واكنش نشان دهيد دوست نداريد كه حتي درباره آنها بينديشيد. درخواست كمك نشانه خوبي است؛ اما شما دوست داريد خودتان به تنهايي و يك تنه از پس مشكلات برآييد. كمي‌تامل كنيد تا فرصت‌هايي كه در راهند برسند و آن وقت براحتي مي‌توانيد از ميان آنها بهترين شان را انتخاب كنيد.
  فال روز متولدين آذر: به نظر مي‌رسد امروز ديگران معني حرف‌هايي كه مي‌زنند متوجه نشوند و يا حتي حرف‌هاي بي معني بزنند. اما شما مي‌توانيد از اين فرصت استفاده كنيد و از ميان حرف‌هايشان به اطلاعات مفيدي دست پيدا كنيد و براساس آن اطلاعات تصميم گيري كنيد. ممكن است وسوسه شويد در كارهايشان دخالت كنيد و به اين ترتيب مي‌توانيد بر اوضاع مسلط شويد. اين كار شما ياس و نااميدي تان را از بين مي‌برد. اما بهتر است صبر كنيد و اجازه دهيد اوضاع خود به خود درست شود و شما دخالت نكنيد.
  فال روز متولدين دي: اغلب مسائل جزيي مي‌توانند يك موقعيت بزرگ را تحت تاثير قرار دهند. بخاطر همين، مطمئن شويد كه براحتي از هر مسئله اي نگذريد. حتي اگر وسوسه شديد كه از موضوعي صرف نظر كنيد، به اين فكر كنيد كه شايد اين غفلت شما باعث بوجود آمدن مشكلات بزرگي شوند. مشاركت و همكاري با ديگران خيلي خوب است،‌ اما اول مطمئن شويد كه بر همه جوانب كار مسلط هستيد.
  فال روز متولدين بهمن: تنها زماني كه فكر مي‌كنيد زمان بازي نزديك است، نبايد از كارتان دست كشيده و عقب نشيني كنيد. شما مجبوريد به برنامه‌هايي كه از قبل براي خود طرح ريزي كرده بوديد بپردازيد و حتي ممكن است اين كار در تعطيلات آخر هفته نيز شما را به خود مشغول كند. اما اگر كمي‌تفريح و گردش تان به تعويق افتاد نگران نباشيد. پرداختن به وظايف و مسئوليت‌هايي كه داريد باعث مي‌شوند بعد از اتمام كار احساس آرامش و اعتماد به نفس كنيد.
  فال روز متولدين اسفند: شما دعا مي‌كنيد تعطيلات زودتر برسند، اما متاسفانه براي تحقق اين آرزو كاري از دست شما برنمي‌آيد. اگر درگير مسائل خانوادگي شده ايد، فكر نكنيد كه مي‌توانيد با پرداختن به مسائل ديگر و كارهاي غير ضروري از زير اين وظايف در برويد. خوشبختانه، شما قادريد كه از عهده اين درگيري‌هاي عاطفي برآمده و با دوستان تان به تفريح بپردازيد.

 

فال روزانه سه شنبه 28 خرداد 1398

 

ادامه مطلب ...

 

برچسب: فال روزانه سه شنبه 28 خرداد 1398،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۱۹:۵۴ توسط:محمد موضوع:

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد 1398

 

20158102028460a فال روزانه دوشنبه 27 خرداد 1398
  فال روزانه دوشنبه 27 خرداد 1398
  فال روز متولدين فروردين: ممكن است شما فكر كنيد كه خواسته‌هاي شما با خواسته‌هاي افراد ديگر تفاوت دارد و برنامه‌هاي شخصيتان با اهداف كساني كه به شما نزديكند مغايرت دارد. اگر فكر مي‌كنيد مي‌توانيد فرد ديگري را متقاعد كنيد كه نقطه نظرش را به خاطر حمايت كردن از برنامه‌هايتان تغيير دهد، يا به اين كار مجبورش كنيد، اشتباه كرده‌ايد. سعي نكنيد كه در يك كشمكش راه حل خودتان را تحميل كنيد. فقط انرژي بيشتري براي فروكش كردن آن صرف كنيد.
  فال روز متولدين ارديبهشت: اين روزها برقرار كردن تعادل بين حساب بانكي‌تان و آرزوهايتان براي داشتن بعضي از چيزها كار مشكلي است. شما از هر جايي مي‌توانيد تغيير جهت بدهيد، چيزهاي ديگري هم براي امتحان كردن وجود دارند، اما اگر نيازهاي مادي شما نامحدود باشند نمي‌توانيد از عهده تغذيه كردن آنها برآييد. تغيير دادن تصور خود در مورد ثروت مي‌تواند بهتان كمك كند. بايد به خودتان ياد بدهيد كه توقعتان را كمتر كنيد.
  فال روز متولدين خرداد: با توجه نقطه نظر شما بهتر است كه از تظاهر كردن بيشتر در يك رابطه دوستي اجتناب كنيد تا ميزان پيچيدگي يك چالش ديگر را كمتر كنيد. پاي خود را كنار كشيدن از موقعيتي غير قابل حل كار دشواري است، بخصوص اگر قبلاً احساسات شما جريحه‌دار شده باشد. در چند روز بعد شما خواهيد فهميد كه موقعيت شما به آن اندازه كه فكر مي‌كرديد تحميل شده نيست.
  فال روز متولدين تير: فقط زماني كه شما از ناديده گرفته شدن احساسهايتان ناراحت مي‌شويد، توجه ديگران به سمت شما جلب مي‌شود. اما باز هم ممكن است كه شما به اندازه‌اي كه آرزو داشتيد احساس راحتي نكنيد. خوشبختانه شما قادر خواهيد بود به حد كافي خودتان را مطرح كنيد در حالي كه برخي از بخشهاي وجود خود را هنوز مخفي نگاه داشته‌ايد. مقاومت كردن در برابر اكثر رازهاي ارزشمند هنوز مي‌تواند منشأ اوليه آسايش خاطر شما باشد.
  فال روز متولدين مرداد: امروز كه ماه به ستاره پلوتو در پنجمين خانه شما ملحق شده‌است، تفاوت خيلي بزرگي بين محبتي كه شما مجبوريد به ديگران نثار كنيد و عشقي كه به راحتي آنها به شما مي‌دهند وجود دارد. اگرچه اين موضوع براي شما بسيار واضح است، ولي شما تحريك مي‌شويد كه آن را براي ديگران شرح بدهيد. اكنون كه ونوس خالق وارد دوازدهمين خانه خودآگاهي معنوي شده‌است، تغيير دادن احساسات شخصيتان به سمت صميميتي معنوي مي‌تواند تمريني مفيد باشد.
  فال روز متولدين شهريور: با وجود اينكه بعد از كامل شدن ماه كشش و بحران شروع به كاهش يافتن كرده‌است، شما هنوز نمي‌توانيد براي مشكل غير قابل حل بر سر دو راهي قرار گرفتن راه حلي سريع پيدا كنيد. مسئولتهاي شما در خانه و خانواده‌تان تكميل كردن كارهايتان در محل كار را برايتان مشكل كرده‌است. اگر همه اين وظايف به اين زودي با هم به توافق نرسيدند نگران نباشيد، براي اينكه شما زمان كافي براي تشخيص دادن آن داريد.
  فال روز متولدين مهر: خواسته‌هاي شما بر پايه زمان شما ايجاد شده‌اند و شما زمان كافي براي اين ور و آن ور رفتن نداريد. مهم نيست كه شما براي انجام دادن چه كاري تلاش مي‌كنيد، لازم است بعضي از كارها ناتمام باقي بمانند، حتي اگر شما عصباني شويد. به ياد داشته باشيد كه شما مجبور نيستيد ناراحتي شخص ديگري را هم به ناراحتي‌‌هاي خود اضافه كنيد. اگر ديگران در تلاش هستند لغزشي را به شما نسبت بدهند، فقط به آنها يادآوري كنيد كه بهترين كاري را كه مي‌توانسته‌ايد انجام داده‌ايد.
  فال روز متولدين آبان: امروز به نظر مي‌رسد كه فرد ديگري هم به اندازه شما از نظر احساسي متهم شده است و مي‌تواند كاملاً ناراحت باشد. فقط يك چيز باعث مي‌شود كه شما احساسات شديد پيدا كنيد اينكه بهش عادت كنيد. آشفته شدن به خاطر مسائل غير قابل حل ديگران براي شما زياد اتفاق مي‌افتد. به جاي اينكه فكر كنيد بايد به طور كامل در دسترس افراد ديگر باشيد، در ايجاد كردن مرزهاي محكمي براي حفاظت كردن از آرامش ذهني‌تان ترديد نداشته باشيد.
  فال روز متولدين آذر:امروز كه ماه كامل در نشانه شما قرار گرفته‌است موارد احساسي را كه شما فكر مي‌كرديد بايد به حال خود رها كنيد از نو زنده خواهد كرد. اما ضمير ناخودآگاهتان با خودش مشكل دارد و باعث مي‌شود شما احساس راحتي نكنيد. حتي اگر تصور مي‌كنيد براي حركت كردن كاملاً آماده هستيد، شما بايد نگاهي به مسائل مربوط به گذشته بيندازيد، گويي كه آنها دوباره در زمان حال اتفاق افتاده‌اند.
  فال روز متولدين دي:روياهاي شما اگرچه در روند حوداث نفوذ كرده‌اند و اكنون بيداري خودآگاه شما را در هم ريخته‌اند، فراتر از مرزهاي خواب ناخودآگاه قرار دارند. اما شما هنوز قادر هستيد به روشني تفاوت بين خيالات خود و واقعيت را شرح دهيد. قبول كردن مفهوم سمبوليك بينش‌هاي شما غناي زيادي را به زندگي افراد ديگر خواهد افزود.
  فال روز متولدين بهمن: جنگيدن با موج كِشنده دروني علايقتان كه تحريك‌كننده احساساتتان است را متوقف كنيد. مقاومت نگران كننده شما در برابر موضوعات ناآشنا و نامطمئن بودن رازها اكنون مي‌تواند به وجود آورنده ترسهاي شما باشند اما نه به وجود آورنده احساسات. به همان روشي كه يك مسأله رياضي را حل مي‌كنيد، در بهبود بخشيدن به مراحل كاريتان نيز با صداقت عمل كنيد. شما نمي‌توانيد موارد خاصي را كه از سحر و جادو نشأت گرفته را بشناسيد.
  فال روز متولدين اسفند: امروز ماه كامل صورت فلكي قوس در دهمين خانه شغلي شما قرار دارد و روشي را كه احساسات شما مي‌توانند به طور مثبت بر زندگي حرفه‌اي شما تأثير بگذارند را آشكار مي‌كند. حتي اگر شما از مطرح كردن احساسهايتان در عموم نگران هستيد، اين كار نسبت به آنچه كه شما فكر مي‌كنيد كمتر رنج آور است. ديگران مي‌توانند در برابر ترسهايشان واكنش نشان دهند، اما براي شما ياد آوري كردن اينكه به جز عملكردهاي خودتان مسئوليت واكنشهاي افراد ديگر را قبول نمي‌كنيد، بسيار حياتي است.

 

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد 1398

 

ادامه مطلب ...
Tags


برچسب: فال روزانه دوشنبه 27 خرداد 1398،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۹:۰۳ توسط:محمد موضوع: