سايت سرگرمي

طالع بيني تيرماه 98

سعي كنيد با همه حتي با دشمنان خود در صورت پيروزي بر آن ها مهربان باشيد. از كينه توزي و ايجاد دشمني پرهيز كنيد. نسبت به همه محبت داشته باشيد و هميشه اين شعر مولوي را به ياد داشته باشيد كه (از محبت خارها گل مي شود. و از محبت سركه ها مل مي شود) هر دشمني، يك دشمني متقابل رابه همراه دارد. از تصميمي كه گرفته ايد دست برداريد و منصرف شويد كه بوي (خير) از آن به مشام نمي رسد. در ادامه طالع بيني تيرماه 98 در روبكا بخوانيد.

90495836425488759 طالع بيني تيرماه 98

طالع بيني ماه هاي سال

طالع بيني متولدين فروردين:

سعي كنيد با همه حتي با دشمنان خود در صورت پيروزي بر آن ها مهربان باشيد. از كينه توزي و ايجاد دشمني پرهيز كنيد. نسبت به همه محبت داشته باشيد و هميشه اين شعر مولوي را به ياد داشته باشيد كه (از محبت خارها گل مي شود. و از محبت سركه ها مل مي شود) هر دشمني، يك دشمني متقابل رابه همراه دارد. از تصميمي كه گرفته ايد دست برداريد و منصرف شويد كه بوي (خير) از آن به مشام نمي رسد.

خطري را كه سلامتي جسماني شما را به خطر انداخته بود بحمدالله از سر گذرانده ايد و به شكرانه آن صدقه دهيد و بينوايان را اطعام كنيد به وعده ها و عيدها و فريب كاري هاي كساني كه قصد سوء استفاده از شما دارند دل خوش نكنيد. 

طالع بيني متولدين ارديبهشت:

تخيلات را كنار بگذاريد و با واقعيات رو‌به‌رو شويد. سعي كنيد كارهايي را كه به شكست منتهي شده را بررسي كنيد و علل شكست آنها را بيابيد و اگر قصد تكرار دوباره آنها را داريد سعي كنيد اشتباهات گذشته را دوباره تكرار نكنيد. به احساسات خود توجه كنيد. كسي در حال تحريك احساسات عاطفي شما است. اين تحريك مي‌‌تواند ايجاد‌كننده روابطي باشد كه شايد تا به حال به آن فكر هم نمي‌‌كرديد ولي در هر حال براي‌تان خوش‌آيند خواهد بود.

در محيط كار، حسن مسئوليت‌پذيري شما باعث مي‌‌شود كه از طرف مديران، مسئوليت‌هاي ديگري به شما داده شود، آنها را رد نكنيد. تصميم داريد چند روزي به سفر برويد. اين كار را انجام دهيد. زيرا در اين سفر خبرهاي خوشي به شما خواهد رسيد و شايد در تصميمي كه داشتيد تغيير ايجاد كند. 

طالع بيني متولدين خرداد:

اين روزها، روزهاي عجيبي براي شما خواهد بود. آنچه را كه مي خواهيد، در محيط اطراف تان درمي يابيد. ممكن است اشتباهاتي از شما سر بزند ولي حواس تان باشد كه در هر موقعيت جلوي اشتباه تان را بگيريد. به ظاهر خوب افراد بسنده نكنيد، بلكه باطن آنها را دريابيد. تلاش هاي خود را صرف كارهايي كنيد كه مفيد باشد و بتوانيد از حاصل آنها بهره مند شويد. اين كه زندگي براي شما تكراري شده، جمله اي بيهوده است؛ چرا كه عشق همواره زندگي را از يكنواختي خارج مي كند. ممكن است يك معامله پرسود انتظارتان را بكشد، از دستش ندهيد. «او» خلاصه روزي مي آيد، البته همين روزها كه نزديك است.

طالع بيني متولدين تير:

در اين ماه سياره حاكم شما تحت استرس و فشار است ، از اينكه شما كارهاي بسياري براي انجام دادن داريد‌ و اين مي‌تواند مانع لذت بردن شما از زندگي شود چرا كه شما بايد انرژي لازم را براي رويارويي با كارهاي بي شماري كه در اين ماه خواهيد داشت بدست آوريد.

اگر چه ممكن است اهداف شما در مسير شما و درست جلوي رويتان قرار داشته باشند، ‌اما به نظر نمي‌آيد كه رسيدن به آنها كار آساني باشد.

اگر احساسات ناگفته شما روي هم انباشته شده مي‌تواند موقعيت و حالت خوشي را در شما تبديل به نارضايتي و نگراني كند ؛ وقت را هدر ندهيد و براي حل كردن مشكلي كه خودتان مسبب گره خورده شدنش بوديد اقدام كنيد!

طالع بيني متولدين مرداد:

با شكست عاطفي كه چندي قبل داشته ايد، نسبت به همه بدبين هستيد. گاهي به شدت دچار افسردگي مي شويد و سعي مي كنيد آن را از خود دور كنيد اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه مي روند. به آينده يي بهتر فكر كنيد. به اينكه هر چه پيش مي آيد، بهترين است. به شخصي يا چيزي دلبسته شده ايد كه هر آن نگران از دست دادنش هستيد. اين نگرني بي مورد را از خود دور كنيد، تغذيه ي سالم و اصولي را جدي بگيريد. ضعف جسمي شما ريشه در بيماري روحي تان دارد. اوضاع از اين كه هست، بدتر نخواهد شد.

طالع بيني متولدين شهريور:

آدمي خوش قلب و مهربان هستي.اما متاسفانه زود رنجي و با عصبانيت دست به كار مي شوي.همين كار نيرويت را كم مي كند.دست از وسواس برداراز گفتن سخنان بيهوده خوداري كن.يك قانون مهم را در زندگي ات ياد بگير:كلام نقره است و سكوت طلا است.بنابراين فقط زماني كه لازم است سخن بگو.از چيزهاي خوب و رضيتبخش صحبت كن و ديگران را با سخنانت نيازار.هنگامي كه همسرت صحبت مي كند. بگذار او بفهمد كه به او گوش مي دهي و در چشمانش نگاه كن.با اين كار رابطه بهتري بين شما شكل مي گيرد.هيچ انساني كامل نيست.سو تفاهم ها و جنگ و دعواها در هر رابطه اي رخ مي دهد.خودخواهي و مادي گرايي را كنار بگذار.در اين ماه زندگي به رويت لبخند خواهد زد و درهاي اميد به رويت باز مي شود.ملاقات مهمي در پيش داري.خريد و فروش عالي است.تغيير شغل حتمي است.شغلي را شرع كن كه به آن علاقه مندي.مهارت هاي خودت را در هر كاري بيشتر كن.ايمان خود را قوي ساز و دست از ترديد بردار.بعضي وقتها زود باور هستي به همين جهت فريب مي خوري.اما از آنجا كه قلب مهرباني داري خداوند كمكت مي كند.شك و ترديد را كنار بگذار،تا به يقين برسي.

 فال و طالع بيني ماهانه

طالع بيني متولدين مهر:

اعضاي خانواده از شما توقع دارند كه كمي از وقت خودتان را صرف آنها كنيد ، اين خواسته آنها چندان بيجا نيست و اگر به آن مبادرت كنيد پشيمان نخواهيد شد.

منتظر رسيدن يك نامه يا نتيجه يك كار هستيد كه به زودي ان را دريافت خواهيد كرد ؛ در اين ماه با موجي از توقعات از جانب ديگران مواجه خواهيد شد ، به خودتان سخت نگيريد و سعي كنيد تا آنجا كه برايتان مقدور است بكوشيد و نه بيشتر.

به فرصتي دست ميابيد تا به جنبه هاي مهم زندگي خود بيشتر فكر كنيد و تصميمات جدي و عمده در مورد كار و حرفه تان بگيريد.

طالع بيني متولدين آبان:

سعي كنيد با همه حتي با دشمنان خود در صورت پيروزي بر آن ها مهربان باشيد. از كينه توزي و ايجاد دشمني پرهيز كنيد. نسبت به همه محبت داشته باشيد و هميشه اين شعر مولوي را به ياد داشته باشيد كه (از محبت خارها گل مي شود. و از محبت سركه ها مل مي شود) هر دشمني، يك دشمني متقابل رابه همراه دارد. از تصميمي كه گرفته ايد دست برداريد و منصرف شويد كه بوي (خير) از آن به مشام نمي رسد.

خطري را كه سلامتي جسماني شما را به خطر انداخته بود بحمدالله از سر گذرانده ايد و به شكرانه آن صدقه دهيد و بينوايان را اطعام كنيد به وعده ها و عيدها و فريب كاري هاي كساني كه قصد سوء استفاده از شما دارند دل خوش نكنيد. شما هزار تدبير كه بخرج بدهيد در مقابل يك تقدير آسماني و الهي مجبور به تسليم هستيد. دل به كرم (الله) ببنديد. در اواسط ماه، منتظر يك خبر خوش باشيد براي شما فال حافظ گرفتيم اين بيت آمد (عاشقان را بر سر خود حكم نيست- هر چه فرمان تو باشد، آن كنند) .

طالع بيني متولدين آذر:

صبر كنيد و تامل كنيد همانطور كه (در) هميشه روي يك (پاشنه) نمي چرخد، دنيا هم هميشه به يك حال و يك منوال نمي ماند. هم (ان مع العسر يسرا) داريم و هم (فالله يحب الصابرين) شما كه اين همه مدت صبر كرده ايد كمي ديگر هم دوام بياوريد گردش فلكي براي شما روي به اعتدال دارد. مقدمات يك سفر براي شما در حال تدارك و فراهم شدن است. سعي كنيد منتهاي استفاده از اين سفر را بكنيد كه سفري سرنوشت ساز است. اگر (تنها) هستيد زياد ناراحت نباشيد كه شاعر گفته است دلا خو كن به تنهائي كه از- تن ها (بلا خيزد) دوران تنهائي شما نيز سرانجام پايان خواهد يافت.

شغل خود را عوض خواهيد و اين تعويض از هر جهت به سود و بنفع شماست. از دنيا مردم دنيا روي برنگردانيد. اگر مي خواهيد ديگران شما را دوست داشته باشند شما هم آن ها را دوست بداريد 

طالع بيني متولدين دي:

شما خودتان را پيدا ميكنيد و زمان بيشتري را صرف با يك خواهر يا برادر خواهيد كرد. يك همسايه بيش از حد به شما نزديك شده. خانه شما ممكن است به عنوان محل ملاقات استفاده شود و يا يك شب ميزبان همه باشيد. سطح رقابتي شما از اواسط اين ماه رو به رشد است و اگر شغل شما در ارتباط با رودرويي با مردم يا فروش باشد واقعا خواهيد درخشيد. اگر خودتان را پيدا كرديد علاقه مندي هاي عاشقانه در بالاترين حد خود خواهند بود. البته اين فشار بيشتر از جانب مريخ در همسايگي نشان شماست كه با عطارد و اورانوس باعث جمع دوستانه كه با منافع مشترك هستند ، برخي فرصت هاي غير منتظره شاهد باشيد. كسي به شما معرفي ميشود كه طالع شما در مورد او خوش بين است.

طالع بيني متولدين بهمن: 

فكر مي كنيد كه تنها هستيد و توجه ديگران به شما كاهش يافته. اما اينطور نيست. تنها بايد به اطرافيان بيشتر توجه كنيد. انجام يك عمل خير از طرف كسي كه انتظار نداشتيد، موجب مي شود نظر شما نسبت به او عوض شود. ممكن است يك پيشنهاد عاطفي و احساسي، شما را غافلگير كند. درمورد طرف مقابل تحقيق و بررسي كنيد. زندگي را اگر سخت بگيري، سخت مي گذرد. پس چاره اي نداري كه آن را آسان بگيري… بي جهت به اطرافيان خانوادگي ات اعتماد نكن. به هر حال ممكن است آنها به زندگي خوب شما حسادت كنند…

طالع بيني متولدين اسفند:

كسي كه مدت‌هاي طولاني با شما در ارتباط بوده به شما علاقه داشته ولي شما متوجه علاقه او نشده‌ايد. عجله نكنيد و از قضاوت عجولانه خودداري كنيد. به زودي نامه‌اي به دست شما خواهد رسيد. 

مبادا از خواندن مطالب درون آن ناراحت و نگران شويد و اميد به خداوند را فراموش كنيد. مي‌‌توانيد راجع به اين نامه با كسي كه به شما نزديك‌تر است صحبت كنيد و از او در اين مورد كمك بخواهيد. در مورد آنچه دردل داريد، با هر كسي سخن نگوييد چرا كه ممكن است با تجربيات ناكافي خود به شما پيشنهادي دهند و شما را در يك گرفتاري بزرگ بيندازند. امتحان سختي در پيش داريد و نتيجه اين امتحان در زندگي شما تاثير بسزايي خواهد داشت. موفقيت در اين امتحان، زياد دور از دسترس نيست، لازمه آن تلاش و پشتكار خود شماست. پس دست روي دست نگذاريد و تلاش كنيد كه روزهاي روشن خوشي نزديك است. اگر در فكر مسافرت و تفريح هستيد آن را براي چند روزي به تعويق بيندازيد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۱۷:۲۵ توسط:محمد موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :